سلفژ

برای افرادی که به دنیای موسیقی علاقه بسیار زیادی دارند، آشنایی با مفهومی به نام سلفژ بسیار ضروری است. درک بهتر از تئوری موسیقی تا کاربرد آن در خوانندگی و ترانه سازی، سلفژ را به یک ابزار ارزشمند در حوزه موسیقی تبدیل نموده است و آموزش سلفژ را ضروری می نماید.

سلفژ

سلفژ ، هزار سال قبل از سیستم نت خوانی مدرن که شامل نت های ” دو ر می فا سل لا سی” می باشد، توسط یک راهب ایتالیایی به نام Guido D’Azerro ساخته شد. او در واقع تلاش کرد که با استفاده از کلمات لاتین، یک سیستم نام گذاری برای نت های موسیقی ابداع کند. سیستمی که دارای ۶ نت است و نام آن Un Queant Laxis می باشد

در دیگر مفهوم، سلفژ (که سلفا یا سلفژیو نیز نامیده می شود) چارچوبی را برای ملودی ها فرام می کند تا روابطی قابل فهم و شناسایی میان بسامد آوا ها ایجاد می کند و گوش شما را برای شنیدن الگو های ملودیک آموزش می دهد. سلفژ یک سیستم عالی برای یادگیری معماری پشت ساختار موسیقی است و به نوعی طرح بنیادی در آموزش گوش می باشد.

در واقع سلفژ یک روش برای نام گذاری بر بسامد آوا ها است. بدین گونه که یک سیلابل به هر نت از گام موسیقی اختصاص داده می شود که بدین ترتیب می توان به جای گفتن گام C ماژور به عنوان C D E F G A B C آن را “دو ر می فا سول لا سی دو” نامید.