درباره ما

مانند زبان‌ فارسی، موسیقی نیز نوعی زبان است که از آن برای بیان احوال و افکار استفاده می‌شود. موسیقی و زبان، هر دو می‌توانند به عنوان راهی برای برقراری ارتباط با دیگران به کار گرفته شوند و قابل خواندن و نوشتن هستند. اما در بسیاری موارد، موسیقی بهتر از زبان‌های گفتاری کار می‌کند، چرا که آنچه نمی‌توان گفت را می‌توان نواخت.

آکادمی آواز سکوت تنها مرکز ارائۀ رزومه بین المللی و کارت مربی گری از سازمان فنی وحرفه ای در شهرستان نجف آباد

آکادمی هنرهای نمایشی آواز یکی از بزرگترین و معتبرترین مراکز آموزش موسیقی در شهر نجف آباد و بهترین مرکز آموزش موسیقی در نجف آباد می باشد که با استفاده از روش های نوین و استفاده ازاساتید با تجربه توانسته است تا مجموعه ای از بهترین ها را گردهم آورد.