گروه موسیقی لیان کنسرت‌های متعددی در امریکا، کانادا و استرالیا به اجرا درآورد